ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
10/09/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ว.1111.pdf
20/08/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon 1024.pdf
04/07/2019 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป PDF icon หนังสือรับสมัครคัดเลือก นพ.สสจ. ผอ.รพศ. รพท..pdf, PDF icon สิ่งที่ส่งมาด้วย.pdf
20/06/2019 แบบฟอร์มขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ File ขั้นตอนหลักเกณฑ์การพิจารณา.docx, File คำชี้แจงการเขียนโครงร่างขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จ.อ่างทอง.docx, Microsoft Office document icon แบบฟอร์มจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จ.อ่างทอง.doc
19/06/2019 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง PDF icon ประกาศรับสมัคร นวก.สธ.เชี่ยวชาญ สสจ.อ่างทอง.pdf, Microsoft Office document icon 1.ใบสมัครเชี่ยวชาญ.doc, Microsoft Office document icon 2. แบบแสดงผลงาน.doc, Microsoft Office document icon 3 .ใบยืนยันการปฎิบัติงาน.doc, Microsoft Office document icon 4. แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล.doc
18/06/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์หนังสือ.pdf
11/06/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์.pdf
31/05/2019 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป PDF icon ประกาศผลพนักงานราชการ.pdf
30/05/2019 ประกาศผลการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง PDF icon ประกาศผลการคัดเลือกฯ.pdf
28/05/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์หนังสือ ว.656 ลว.27 พ.ค.62.pdf

หน้า