ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
27/05/2019 ประกาศรายชื่อพนักงานราชการผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ PDF icon ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ.pdf
27/05/2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองและกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก PDF icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ.pdf
23/05/2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ PDF icon ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ.pdf
22/05/2019 การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กรณีลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ พกส. PDF icon ว 623การจ้าง พกส.ที่มีคุณสมบัติไม่ครบ.pdf, PDF icon v-1.pdf, PDF icon v-2.pdf, PDF icon v-3.pdf, PDF icon v-4.pdf, PDF icon v-5.pdf, PDF icon v-6.pdf, PDF icon v-7.pdf, PDF icon v-8.pdf, PDF icon คำชี้แจงเพิ่มเติม.pdf, File ผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อ ตามเอกสารหมายเลข 1 - 8 .xlsx
22/05/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์ ว.629 ลว.22 พ.ค.62.pdf
22/05/2019 การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กรณีลูฏจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ พกส. PDF icon การจ้าง พกส.ที่มีคุณสมบัติไม่ครบ.pdf
22/05/2019 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเบิก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง PDF icon ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายฯ.pdf, Microsoft Office document icon ใบสมัคร.doc, Microsoft Office document icon ใบขอย้าย.doc
17/05/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ว.607 ลว.15 พ.ค.62.pdf
17/05/2019 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง PDF icon ประกาศรับสมัครฯ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ.pdf
10/05/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ว588 10 พ.ค.62.pdf

หน้า