ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
11/06/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์.pdf
31/05/2019 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป PDF icon ประกาศผลพนักงานราชการ.pdf
30/05/2019 ประกาศผลการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง PDF icon ประกาศผลการคัดเลือกฯ.pdf
28/05/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์หนังสือ ว.656 ลว.27 พ.ค.62.pdf
27/05/2019 ประกาศรายชื่อพนักงานราชการผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ PDF icon ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ.pdf
27/05/2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองและกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก PDF icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ.pdf
23/05/2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ PDF icon ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ.pdf
22/05/2019 การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กรณีลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ พกส. PDF icon ว 623การจ้าง พกส.ที่มีคุณสมบัติไม่ครบ.pdf, PDF icon v-1.pdf, PDF icon v-2.pdf, PDF icon v-3.pdf, PDF icon v-4.pdf, PDF icon v-5.pdf, PDF icon v-6.pdf, PDF icon v-7.pdf, PDF icon v-8.pdf, PDF icon คำชี้แจงเพิ่มเติม.pdf, File ผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อ ตามเอกสารหมายเลข 1 - 8 .xlsx
22/05/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์ ว.629 ลว.22 พ.ค.62.pdf
22/05/2019 การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กรณีลูฏจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ พกส. PDF icon การจ้าง พกส.ที่มีคุณสมบัติไม่ครบ.pdf

หน้า