ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
22/05/2019 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเบิก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง PDF icon ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายฯ.pdf, Microsoft Office document icon ใบสมัคร.doc, Microsoft Office document icon ใบขอย้าย.doc
17/05/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ว.607 ลว.15 พ.ค.62.pdf
17/05/2019 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง PDF icon ประกาศรับสมัครฯ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ.pdf
10/05/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ว588 10 พ.ค.62.pdf
01/05/2019 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป PDF icon ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 2562.pdf
11/04/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon หนังสือประชาสัมพันธ์ ว.500.pdf, PDF icon ว500 ลว.11 เม.ย.62.pdf
09/04/2019 แบบฟอร์มขอนับระยะเวลาเกื้อกูล PDF icon แบบฟอร์มนับระยะเวลาเกื้อกูล.pdf, PDF icon บัญชีจัดกลุ่มนับระยะเวลาเกื้อกูล.pdf
05/04/2019 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการผู้มีวุฒิเพิ่มเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนรสิงห์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง PDF icon ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล.pdf
03/04/2019 อบรมระยะสั้นสำหรับแพทย์ฯ PDF icon หลักสูตร เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว รุ่นที่ 12-13.pdf
01/04/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์หนังสือ.pdf

หน้า