ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
29/03/2019 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไชยภูมิ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง PDF icon ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ.pdf, PDF icon ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ.pdf
27/03/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์.pdf
19/03/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์.pdf
13/03/2019 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านพราน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง PDF icon 555.pdf, PDF icon ใบสมัคร.pdf, PDF icon ใบขอย้าย.pdf
12/03/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์.pdf
07/03/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์หนังสือ.pdf
04/03/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์.pdf
01/03/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์.pdf
28/02/2019 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการใน ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ PDF icon เภสัชกรปฏิบัติการ.pdf
28/02/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์.pdf

หน้า