ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
28/02/2019 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการใน ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ PDF icon เภสัชกรปฏิบัติการ.pdf
28/02/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์.pdf
25/02/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธืประชุม.pdf, PDF icon ประชาสัมพันธ์อบรม.pdf
25/02/2019 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(สอบข้อเขียน)และมีสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ PDF icon ประกาศผลสอบข้อสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เภสัชกรปฏิบัติการ.pdf
22/02/2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ PDF icon ประกาศรายชื่อเภสัช.pdf
15/02/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์หนังสื.pdf
14/02/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์.pdf
13/02/2019 ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนกิ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 PDF icon ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ.pdf
11/02/2019 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง PDF icon ประกาศจังหวัดอ่างทอง.pdf
11/02/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์.pdf

หน้า