ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
14/02/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์.pdf
13/02/2019 ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนกิ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 PDF icon ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ.pdf
11/02/2019 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง PDF icon ประกาศจังหวัดอ่างทอง.pdf
11/02/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์.pdf
05/02/2019 หนังสือประชาสัมพันธ์ PDF icon 5.pdf
01/02/2019 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) (ด้านเวชกรรมสาธารณสุข/ด้านเวชกรรมป้องกัน) ตำแหน่งเลขที่ 10849 รพ.ไชโย สสจ.อ่างทอง PDF icon 100.pdf, PDF icon 111.pdf
25/01/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ/แจ้งหนังสือฯ PDF icon ประชาสัมพันธ์หนังสือฯ.pdf
24/01/2019 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน PDF icon การขึ้นขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ.pdf
21/01/2019 การย้ายหมันเวียนนายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2562 PDF icon การย้ายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2562.pdf
15/01/2019 รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารัยราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน PDF icon ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการฯ.pdf

หน้า