ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
25/02/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธืประชุม.pdf, PDF icon ประชาสัมพันธ์อบรม.pdf
25/02/2019 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(สอบข้อเขียน)และมีสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ PDF icon ประกาศผลสอบข้อสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เภสัชกรปฏิบัติการ.pdf
22/02/2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ PDF icon ประกาศรายชื่อเภสัช.pdf
15/02/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์หนังสื.pdf
14/02/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์.pdf
13/02/2019 ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนกิ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 PDF icon ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ.pdf
11/02/2019 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง PDF icon ประกาศจังหวัดอ่างทอง.pdf
11/02/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์.pdf
05/02/2019 หนังสือประชาสัมพันธ์ PDF icon 5.pdf
01/02/2019 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) (ด้านเวชกรรมสาธารณสุข/ด้านเวชกรรมป้องกัน) ตำแหน่งเลขที่ 10849 รพ.ไชโย สสจ.อ่างทอง PDF icon 100.pdf, PDF icon 111.pdf

หน้า