ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
11/01/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์หนังสือ.pdf
11/01/2019 คัดเลือกผู้บริหารสาธารณสุขดีเด่นฯ PDF icon คัดเลือกผู้บริหารฯ ดีเด่น.pdf
10/01/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์หนังสือ.pdf
09/01/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์หนังสือ.pdf
07/01/2019 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง PDF icon ประกาศจังหวัดอ่างทอง.pdf
07/01/2019 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ PDF icon ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุถคคลฯ.pdf
26/12/2018 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์.pdf
26/12/2018 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์.pdf
25/12/2018 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์หนังสือ.pdf
21/12/2018 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์หนังสือ.pdf

หน้า