ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
25/01/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ/แจ้งหนังสือฯ PDF icon ประชาสัมพันธ์หนังสือฯ.pdf
24/01/2019 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน PDF icon การขึ้นขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ.pdf
21/01/2019 การย้ายหมันเวียนนายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2562 PDF icon การย้ายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2562.pdf
15/01/2019 รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารัยราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน PDF icon ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการฯ.pdf
11/01/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์หนังสือ.pdf
11/01/2019 คัดเลือกผู้บริหารสาธารณสุขดีเด่นฯ PDF icon คัดเลือกผู้บริหารฯ ดีเด่น.pdf
10/01/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์หนังสือ.pdf
09/01/2019 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์หนังสือ.pdf
07/01/2019 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง PDF icon ประกาศจังหวัดอ่างทอง.pdf
07/01/2019 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ PDF icon ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุถคคลฯ.pdf

หน้า