ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
26/12/2018 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์.pdf
26/12/2018 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์.pdf
25/12/2018 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์หนังสือ.pdf
21/12/2018 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์หนังสือ.pdf
21/12/2018 ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน PDF icon ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน.pdf
19/12/2018 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์ ว.1952.pdf
18/12/2018 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานจังหวัดอ่างทอง PDF icon รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาสาธารณสุขชำนาญการ.pdf
17/12/2018 ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)เงินบำรุงที่ผ่านการประเมินเข้าสู้ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข_แก้ไขใหม่ บุคคลคุณสมบัติไม่ตรง PDF icon ประกาศ ใหม่.pdf
12/12/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ฯ PDF icon ประกาศรายชื่อเข้ารับการสัมภาสษ์13ธค.61.pdf
11/12/2018 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์.pdf

หน้า