ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
12/12/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ฯ PDF icon ประกาศรายชื่อเข้ารับการสัมภาสษ์13ธค.61.pdf
11/12/2018 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์.pdf
03/12/2018 ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข PDF icon คำชี้แจง.pdf, PDF icon ประกาศรับสมัคร.pdf, File 3.แบบแสดงความประสงค์ .docx, File 3.1ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นผู้ประเมิน.docx, PDF icon คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ.pdf
30/11/2018 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์หนังสือ.pdf
30/11/2018 รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ PDF icon รับย้ายข้าราชการฯ.pdf
28/11/2018 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์หนังสือ.pdf
26/11/2018 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์หนังสือ.pdf
23/11/2018 เก็บข้อมูลงานวิจัยในสถานพยาบาล PDF icon เก็บข้อมูลงานวิจัยในสถานพยาบาล_221161.pdf
23/11/2018 ชี้แจงแนวทางการแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 43 (Happy Organization) PDF icon ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 43 จำนวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข_231162.pdf
19/11/2018 ประชาสัมพันธ์หนังสือ PDF icon ประชาสัมพันธ์หนังสือ.pdf

หน้า