ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรำมะสัก
เอกสารดาวน์โหลด :

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.
นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิด

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 18 kayseri escort canlı bahis bedava bonus veren bahis siteleri canlı bahis กรกฎาคม 2562 นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายเพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมสรุผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการตรวจราชการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สถานที่ :
ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
เอกสารดาวน์โหลด :

นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะ เข้าร่วมประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี  โดยจังหวัดอ่างทอง ได้นำเสนอผลงานด้วยวาจา การจัดแสดงนิทรรศการ และการแสดงของสมาชิก TO BE NUMBER ONE และในการนี้ได้รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธาน

สถานที่ :
ณ ห้องหระชุมเทศชูกลิ่น โรงพยาบาลอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 12 กรกฏาคม 2562
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก
ณ ห้องหระชุมเทศชูกลิ่น โรงพยาบาลอ่างทอง
กิจกรรมในงานประกอบด้วย
1.กิจกรรมสาธิตคีตะมวยไทย10 ท่าออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติฯ
2.กิจกรรมประกวดหนูน้อยพลัง 3 ดี
3. นิทรรศการคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติฯ

หน้า

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แต่ตั้งคณะกรรมการเขตสุขภาพที่4 ประจำปีงบประมาณ 2561

PDF icon สำเนาคำสั่งกรรมการเขตสุขภาพ.pdf

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรงงสาธารณสุข แต่งตั้ง Chief Officer ประจำเขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2561

PDF icon สำเนาคำสั่ง Chief officer.pdf

เผยแพร่แผนการใช้เงินงบประมาณ (จัดซื้อจัดจ้าง) ปีงบประมาณ 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามโก้

PDF icon CCF18122560.pdf

เผยแพร่แผนการใช้เงินงบประมาณ (จัดซื้อจัดจ้าง) ปีงบประมาณ 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเศษชัยชาญ

PDF icon แผนงบประมาณ สสอวิเศษ ปี 2561.PDF

เผยแพร่แผนการใช้เงินงบประมาณ (จัดซื้อจัดจ้าง) ปีงบประมาณ 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแสวงหา

PDF icon 20171213_075959.pdf

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature