ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
นางกาญจนา  นาพูลผล
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
ประธานการประเมินผลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ระดับจังหวัด พร้อมคณะ
ติดตามประเมินผลการพัฒนาตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ปี 2562
รพ.สต.คลองขนาก อ.วิเศษชัญชาญ และ รพ.สต.คลองวัว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 จังหวัดอ่างทอง
นำโดยนายเรวัติ  ประสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง 
หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมบักทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ บรมราชินี
ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

การใช้ประโยชน์จากสารสกัดจากกัญชาในทางการแพทย์ แบ่งการใช้ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. ใช้ประโยชน์ได้จริง เนื่องจาก "มีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนที่ชัดเจน" คือ
- ภาวะคลื่นไส้อาเจียนในผู้ที่ได้รับยาเคมีบำบัด
- โรคลมชักที่รักษาหายยากและดื้อต่อยารักษา
- ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
- ภาวะปวดอันเนื่องมาจากเส้นประสาทส่วนปลายผิดปกติ ที่ใช้วิธีรักษาอื่นๆแล้วไม่ได้ผล

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 9 เมษายน พุทธศักราช 2562 เวลา 08.00-12.00 น
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
นายทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
พร้อมด้วย คณะข้าราชการเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง 
ร่วมงาน ทำบุญ ดับเทียนชัย เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก
ณ พระอุโบสถวัดไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
28 พ.ย. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขาผู้สูงอายุ จำนวน 61 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ PDF icon 20171128_025721.pdf
20 พ.ย. 60 ประกาศ ร่างประกวดราคาก่อสร้างห้องสุขาผู้สูงอายุ 61 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon แบบรายการก่อสร้าง1.zip, Package icon แบบรายการก่อสร้าง2.zip
16 พ.ย. 60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแผ่นตรวจระดับน้ำน้านในเลือด 75,000 แผ่น PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
14 พ.ย. 60 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้ออุปกรณืออกกำลังกาย 180 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศร่าง14พ.ย.60.zip
09 พ.ย. 60 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(เตียงปละรถเข็นผู้ป่วย) Package icon ประกาศ 9 พ.ย. 60.zip

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 5-6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

PDF icon 120960-1.pdf

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

PDF icon 300860-1.pdf

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์เชี่ยวชาญ) (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ตำแหน่งเลขที่ 11056 โรงพยาบาลแสวงหา

PDF icon 200760-1.pdf

ขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนระดับและส่งผลงานวิจัย /R2R/KM หรือนวัตกรรมในการประชุมวิชาการ "มหกรรมสุขภาพ 4.0"

PDF icon r2r.pdf

ขอเชิญประชุมวิชาการ "มหกรรมสุขภาพ 4.0 "Share & Learn to Smart Region 4.0)

Package icon หนังสือเชิญประชุมวิชาการมหกรรมสุขภาพ.zip

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature