ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
ณ โรงพยาบาลโพธิ์ทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น. 
คณะผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน 7 โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ 7 อำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ร่วมกันจัดงานต้อนรับ นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และนายแพทย์ สสจ.เลย พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลโพธิ์ทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พูดคุยพบปะกับคณะผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน 7 โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ 7 อำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พร้อมทั้งได้มอบนโยบายด้านสาธารณสุข การปฏิบัติราชการของสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
จังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น.
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง  สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดอ่างทอง ได้แก่ ศาลหลักเมืองจังหวัดอ่างทอง และพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

ยินดีต้อนรับ "นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม" เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง  

หน้า

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
17/03/2020 แบบกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
02/03/2020 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
26/02/2020 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2563
18/02/2020 หลักสูตรสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2563
13/02/2020 รับย้ายข้าราชการ
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature