ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
รพ.สต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ตรวจเยี่ยมติดตาม ผลการดำเนินงานใน รพ.สต. และร่วมประชุม อสม.ในเขต อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 

สถานที่ :
ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

กิจกรรม“แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ”
ในวันอาทิตย์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2562
ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
 

สถานที่ :
ณ โรงแรมเดอะบลูมเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ได้เป็นประธานในพิธิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ โรงแรม เดอะบลูม เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 22 สิงหาคม 2562
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นำจิตอาสาและคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ภายใต้โครงการ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ทั้งภายใน และภายนอกสำนักงาน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและสร้างความร่วมมือ ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน ทุกๆ 7 วัน ลดการป่วยจากโรคไข้เลือดออก ในการจัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเพราะพันธ์ุยุงลาย ลดำข้เลือดออก"

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
17/03/2020 แบบกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
02/03/2020 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
26/02/2020 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2563
18/02/2020 หลักสูตรสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2563
13/02/2020 รับย้ายข้าราชการ
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature