ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันนี้ 5 พ.ค.60 นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานสำหรับผู้ประสบวาตภัย จำนวน 34 ครอบครัว ในเขต อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เวลา10.00 น.ณ.วัดลาดเค้า อ.ป่าโมก                     

                                                                       

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

แม้จะเลยล่วงผ่านเดือนเมษายน มาแล้ว อากาศที่บ้านเราก็ยังคงร้อนระอุอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้คาดว่าฤดูร้อนจะยาวนานกว่าปรกติ กว่าจะเข้าช่วงหน้าฝนก็คงกลางๆ เดือนมิถุนายนเข้าไปแล้ว หลายๆ คน คงจะหงุดหงิดหัวใจว่า เข้าสู่เดือนพฤษภาคมมาแล้ว ทำไมยังคงร้อนมากขึ้น บางคนทำงานในที่แจ้งเกิดอาการเพลียแดดกับสภาพอากาศที่ร้อนแล้ว เป็นลมแดด ผิวสวย ๆ ที่คุณเฝ้าดูแ

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

 กรมการแพทย์ชี้ “โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือเอแอลเอส”  มีอาการเตือนกล้ามเนื้อเกร็ง กล้ามเนื้ออ่อนแรงและลีบเล็กลงเรื่อย ๆ พูดลำบาก กลืนลำบาก หายใจติดขัดและหอบเหนื่อยจากการหายใจไม่เพียงพอ หากพบสัญญาณเตือนดังกล่าว  ควรรีบมาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยรักษาให้เร็วที่สุด

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 24 เมษายน 2560 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บ้านยางช้าย ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ภายใต้การต้อนรับ นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ข้าราชการ อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

 

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
24 ส.ค. 58 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) PDF icon ประกวดราคาซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์.pdf
24 ส.ค. 58 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ 2559 File แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนปี 59.rar
24 ส.ค. 58 ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องฉุกเฉินและเปลี่ยนหลังคาอาคารมูลนิธิไพบูลย์ - รัตนา ตั้งแต่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศจังหวัดอ่างทอง 24ส.ค.58.pdf
18 ส.ค. 58 ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ File e-bidding ค่าเสื่อม 58.rar
14 ส.ค. 58 (ร่าง) ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์(e-bidding) PDF icon 140858-1.pdf
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature