ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันตรุษจีน 2560 หรือ ตรุษจีน 2017 ตรงกับวันเสาร์ ที่ 28 มกราคม และวันนี้เรามีบทความวันตรุษจีน 2560 มาฝาก ทั้ง ประวัติวันตรุษจีน วันไหว้ตรุษจีน 2560 วันเที่ยวตรุษจีน และวันจ่าย 2560 ตรงกับวันที่เท่าไร

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

จังหวัดอ่างทอง เป็นจังหวัดเล็กๆ ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ โดยเฉพาะความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนา ซึ่งจะเห็นได้จากวัดวาอารามที่มีอยู่มากมายทั่วจังหวัด ตลอดจนประชาชนที่มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างสงบสุข เรียบง่าย บ่มเพาะจิตใจด้วยหลักธรรมทางศาสนา วิถีของเกษตรแห่งที่ราบลุ่มภาคกลางนี้จึงมีความสุขตามอัตภาพ ภายใต้ร่มพระบารมีแห่งพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเสมอมา ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

สธ ห่วงใย ให้คนไทยสุขภาพดี รับปีใหม่ 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเมือง ให้บริการคัดกรองสุขภาพฟรี เบาหวาน ความดัน ภาวะอ้วน วันที่ 6 - 8 มกราคม 2560 ณ ห้างบิ๊กซี สาขาอ่างทอง  <รูปทั้งหมด>

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

เมื่อ วันที่ 16 และ 19 ธันวาคม 2559 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองได้ทำการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุข ดีเด่น จังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัดไปประกวดเวทีต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature