ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

ทีมตรวจประเมิน จังหวัดอ่างทอง ได้ออกประเมินระบบพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง Emergency Care System ตั้งแต่ วันที่ 16-22 พฤษภาคม 2560                                                                                                                                                                                                   

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุขและความผูกพันของคนทำงานในองค์กร (Happinometer) คู่มือสามารถดาวน์โหลดได้จากลิ้งค์ด้านบน คลิ๊กเพื่อเข้าสู้โปรแกรมการตอบแบบสำรวจ                                                                                                                                      

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

เมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2560 นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ หรือ caregiver ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เครือข่ายสุขภาพอำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอป่าโมก อำเภอแสวงหา

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
06 ส.ค. 58 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 17 รายการ(แก้ไข) File ครุภัณฑ์ 2 กลุ่ม จำนวน ๗ รายการ.rar
03 ส.ค. 58 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์.pdf
03 ส.ค. 58 ประกาศร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ File e-bidding ครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ.rar
27 ก.ค. 58 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Package icon 270758-2.zip
17 ก.ค. 58 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แก้ไข 17ก.ค.58 PDF icon 170758-bidding.pdf

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
17/03/2020 แบบกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
02/03/2020 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
26/02/2020 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2563
18/02/2020 หลักสูตรสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2563
13/02/2020 รับย้ายข้าราชการ
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature