ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :

ด้วยมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บรฉัตร ได้จัดให้มีการคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ในงาน "วันหม่อมงามจิตต์ บรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" งานสร้างเสริมคนมีคุณธรรม ครั้งที่ 32 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดงเพื่อเป็นแรงจูงใจและยกย่องเชิดชูเกียรติคนพิการทุกประเภท

 

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันนี้ 5 พ.ค.60 นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานสำหรับผู้ประสบวาตภัย จำนวน 34 ครอบครัว ในเขต อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เวลา10.00 น.ณ.วัดลาดเค้า อ.ป่าโมก                     

                                                                       

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

แม้จะเลยล่วงผ่านเดือนเมษายน มาแล้ว อากาศที่บ้านเราก็ยังคงร้อนระอุอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้คาดว่าฤดูร้อนจะยาวนานกว่าปรกติ กว่าจะเข้าช่วงหน้าฝนก็คงกลางๆ เดือนมิถุนายนเข้าไปแล้ว หลายๆ คน คงจะหงุดหงิดหัวใจว่า เข้าสู่เดือนพฤษภาคมมาแล้ว ทำไมยังคงร้อนมากขึ้น บางคนทำงานในที่แจ้งเกิดอาการเพลียแดดกับสภาพอากาศที่ร้อนแล้ว เป็นลมแดด ผิวสวย ๆ ที่คุณเฝ้าดูแ

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

 กรมการแพทย์ชี้ “โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือเอแอลเอส”  มีอาการเตือนกล้ามเนื้อเกร็ง กล้ามเนื้ออ่อนแรงและลีบเล็กลงเรื่อย ๆ พูดลำบาก กลืนลำบาก หายใจติดขัดและหอบเหนื่อยจากการหายใจไม่เพียงพอ หากพบสัญญาณเตือนดังกล่าว  ควรรีบมาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยรักษาให้เร็วที่สุด

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
13 ก.ค. 58 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon 100758.pdf
13 ก.ค. 58 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ PDF icon 100758-2.pdf
26 มิ.ย. 58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) แก้ไข 2 ก.ค. 58 PDF icon ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)แก้ไข.pdf
12 พ.ค. 58 ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ PDF icon ประกาศจังหวัด.pdf
12 พ.ค. 58 ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ PDF icon ประกาศจังหวัด.pdf

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
17/03/2020 แบบกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
02/03/2020 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
26/02/2020 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2563
18/02/2020 หลักสูตรสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2563
13/02/2020 รับย้ายข้าราชการ
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature