ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 24 เมษายน 2560 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บ้านยางช้าย ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ภายใต้การต้อนรับ นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ข้าราชการ อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

 

สถานที่ :
โรงพยาบาลโพธิ์ทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดการอบรมการเสริมสร้างความสามัคคีปลุกจิตสำนึก เสริมสร้างความภาคภูมิใจและขวัญกำลังใจ แก่บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ พร้อมให้กำลังใจข้าราชการเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน และพิธีรดนำขอพรวันสงกรานต์ ณ ห้องประชุม ชั้น6 โรงพยาบาลโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง                                          

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขห่วงประชาชนจัดงานทำบุญเทศกาลสงกรานต์หากปรุงหรือประกอบไม่ถูกหลักสุขาภิบาลอาหารเมื่อกินเข้าไปอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษพร้อมแนะใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่สะอาด ปกปิดมิดชิด และยึดหลัก "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”    

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายวรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ เยี่ยมบ้านผู้ป่วย ติดบ้านติดเตียงและมอบสิ่งของถุงยังชีพ พร้อมให้กำลังใจผู้ป่วย ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

 

 

 

หน้า

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
17/03/2020 แบบกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
02/03/2020 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
26/02/2020 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2563
18/02/2020 หลักสูตรสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2563
13/02/2020 รับย้ายข้าราชการ
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature