ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันล้างมือโลก (อังกฤษ: Global Handwashing Day) เป็นการรณรงค์เพื่อกระตุ้นและระดมประชากรกว่าล้านคนทั่วโลกให้ล้างมือด้วยสบู่ การรณรงค์ดังกล่าวเป็นการอุทิศให้กับความตระหนักที่เพิ่มขึ้นของการล้างมือพร้อมสบู่ ซึ่งเป็นการป้องกันเชื้อโรคที่สำคัญได้ทางหนึ่ง วันการล้างมือโลกเป็นกิจก

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

ปัญหาด้านสุขภาพจิต จัดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่องค์การอนามัยโลกได้ให้ความสำคัญเสมอมา เพื่อเป็นสื่อกลางให้ผู้เกี่ยวข้องทั่วโลกทั้งรัฐบาลและองค์กรด้านสาธารณสุขในประเทศต่างๆทั่วโลกได้ให้ความสนใจและแก้ไขปัญหา ให้ประชาชนได้สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี องค์การอนามัยโลกจึงขอให้ทั่วโลกได้ตระหนักในปัญหาสุขภาพจิต โดยกำหนดให้ทุกวันที่ 10 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันสุขภาพจิตโลก โดยปีนี้มีคำขวัญว่า "No health without mental health" ในสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม จะมีหลายประเทศที่ให้

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

ขอเชิญประกวดภาพถ่ายสาธารณสุขจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ภาพประเภท อาคารสถานที่ , ประเภทกิจกรรมหรือความประทับใจด้านการแพทย์และการสาธารณสุข เงินรางวัล 140,000 บาท สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองสุขศึกษา โทร 021937000 ต่อ 18705 หรือ 0854848618                                                                 

สถานที่ :
วัดขุนอินทประมูล
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา13.30น. นพ.วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง รับโล่เชิดชูเกียรติแด่องค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการโรงเรียนรักษาศีล5 ครอบครัวอบอุ่น จังหวัดอ่างทอง ณ.พระอุโบสถ(ชั้น๑)วัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

หน้า

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
17/03/2020 แบบกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
02/03/2020 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
26/02/2020 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2563
18/02/2020 หลักสูตรสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2563
13/02/2020 รับย้ายข้าราชการ
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature