ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

กรมอนามัยแนะ เล่น Pokemon เพื่อให้ตนได้ออกกำลังกาย จะเป็นประโยชน์มาก โดยใช้เวลาเล่นไม่เกิน 1 - 2 ชั่วโมง และควรคำนึงถึงความปลอดภัยไม่ควรเล่น ขณะขับรถ และไม่ควรเข้าไปเล่นในสถานที่หวงห้าม

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่ ภาษาอังกฤษ คือ Mother's Day ซึ่งวันนี้ถือตามวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้ลูก ๆ ทุกคนควรรำลึกถึงพระคุณของแม่

 

 

 

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองได้รับโล่เกียรติยศจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เนื่องจากมีผลงานการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่นประจำปี 2558 ณ วันที่ 1 เมษายน 2559

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

เชิญชวนผูใจบุญร่วมบุญใหญ่กับเรา ร่วมบริจาค ในโครงการปันสุข คลายทุกข์ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 274 ชีวิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดอ่างทอง เนื่องในมหามงคลเสด็จเฉลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ผู้ป่วยยากไร้ยังคงรอคอยความหวัง ถึงแม้จะไม่หายเป็นปกติ แต่ขอแค่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็พอแล้ว - สอบถามรายะเอียดโทร 035611222 ต่อ 103 หรือ 092-2051221 คุณนงลักษณ์ จันท

หน้า

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
17/03/2020 แบบกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
02/03/2020 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
26/02/2020 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2563
18/02/2020 หลักสูตรสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2563
13/02/2020 รับย้ายข้าราชการ
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature