ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

5 หน่วยงานหลัก ระดมพลังปลูกถ่ายกระจกตา เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กระทรวงสาธารณสุข สภากาชาดไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง และสำนักงานประกันสังคม

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

สธ ย้ำเตือน ระวัง โรคตาแดง 5 เดือนพบป่วยเกือบ 5 หมื่นคน แนะไม่ใช้ยาหยอดตาร่วมกัน กระทรวงสาธารณสุข เผยสถานการณ์โรคตาแดงปีนี้ เกือบ 5 เดือนทั่วประเทศพบผู้ป่วยเกือบ 50,000 ราย ย้ำไม่ใช้ยาหยอดตาร่วมกัน โรคนี้ป้องกันได้โดยล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆ ไม่ขยี้ตา หากมีอาการตาแดง และมีปัญหาตาพร่ามัวร่วมด้วย อาจเป็นอันตรายได้ ให้รีบพบจักษุแพทย์โดยด่วน ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่าช่วงนี้ฝนตกชุกเกือบทุกภาค บางพื้นที่มีน้ำท่วมขัง มีหลายโรคที่สา

สถานที่ :
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และส่วนงานราชการในจังหวัดอ่างทองเข้าจัดเตรียมสถานที่ กิจกรรม นิทรรศการ เพื่อรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงเป็นองค์ประธานเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

 

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจาก ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้นำคณะลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการแก้ปัญหาผลกระทบ ของสถานบริการกระทรวงสาธารณสุขที่เกิดจากสภาพอากาศแปรปรวน โดยความคืบหน้าล่าสุด ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ได้ซ่อมแซมหลังคาและส่วนที่เสียหายจากพายุฝนในส่วนของการบริการ สามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ตามปกติในเวลาอันรวดเร็ว โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนนับเป็นที่น่าชื่นชมม

หน้า

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
17/03/2020 แบบกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
02/03/2020 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
26/02/2020 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2563
18/02/2020 หลักสูตรสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2563
13/02/2020 รับย้ายข้าราชการ
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature