ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง มอบเกียรติคุณ แก่หน่วยงานในสังกัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปี งบประมาณ 2562 จำนวน 15 หน่วยงาน

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 
นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นำคณะกรรมการตรวจสถานประกอบการตาม พรบ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์ ซึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมออกตรวจด้วย

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 2 ธันวาคม 2562
นายแพทย์ศรีศักดิิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอ เข้าร่วมลงนามบันทึกคำรับรองการปฎิบัติตามมาตราการองค์กรความปลอดภัยทางถนน และได้มอบนโยบาย ด้านความปลอดภัยทางถนนกับข้าราชการ และพนักงานในสังกัด 

สถานที่ :
ณ บริฐัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.อ่างทอง จัดอบรมผู้สัมผัสอาหารของบริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาอ่างทอง และสาขาวิเศษชัญชาญ จำนวน 90 คน ณ บริฐัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
11 ต.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
24 ก.ย. 61 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศ 24 ก.ย. 61.zip
18 ก.ย. 61 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศร่าง 18 ก.ย. 61.zip
04 ก.ย. 61 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ PDF icon แผนปี 62.pdf
27 ส.ค. 61 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศ 27 ส.ค. 61.zip

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

PDF icon 20181002_073903.pdf

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

PDF icon 20180815_015603.pdf

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข

PDF icon 20180806_090304.pdf

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา

PDF icon 20180725_085010.pdf

ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

PDF icon 20180725_023322.pdf

หน้า

ประชุมภายในสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature