ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2562
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
นายแพทย์ทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมงาน มหกรรมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 6 สิงหาคม 2562
นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และคณะผู้บริหาร ข้าราชและเจ้าหน้าที่
ร่วมงานรำลึกประพาสต้นล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 จังหวัดอ่างทอง
-พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอ่างทอง
-พิธีสักการะพระพุทธอภิบาลบารมีศรีเมืองอ่างทอง
-พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
-สักการะพระภูมิเจ้าที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง 
-พิธีเปิดสวนเศรฐกิจพอเพียง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 31 กรกฏาคม 2562
จังหวัดอ่างทอง นำโดยนายเรวัติ ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ เนื่องในโอดาศวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด้จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 28 กรกฏาคม 2562
นายแพทย์วรง รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุจจังหวัดอ่างทอง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างอทง ร่วมพิธีถวายเครื่องสะกการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนปฏิบัติการและปราบปรามการทุจริตของสาธารณสุขอำเภอป่าโมก

PDF icon แผนปฏิบัติการและปราบปรามการทุจริต.pdf

ประกาศเจตจำนงสุจริตเรื่องการต่อต้านการทุจริตของสาธารณสุขอำเภอป่าโมก

PDF icon ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต.pdf

ประกาศเจตจำนงสุจริตเรื่องการต่อต้านการทุจริตของสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง

PDF icon ประกาศ_พท.pdf

เผยแพร่ ประกาศ เจตจำนงค์ต่อต้านทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามโก้

PDF icon เผยแพร่ประกาศ สสอ สามโก้.pdf

เผยแพร่แผนการใช้เงินงบประมาณ (จัดซื้อจัดจ้าง) ปีงบประมาณ 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเศษชัยชาญ

PDF icon เผยแพร่ประกาศสสอวิเศษ-25ธค60.pdf

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature