ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นายแพทย์ทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้ารเวชกรรมป้องกัน ร่วมต้อนรับ นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 4 เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดอ่างทองเพื่อติดตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

12 กุมภาพันธ์ 2563
นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจสถานสงเคราะห์วัดสระแก้ว อำเภอป่าโมก โดยมี นายอภิชาติ มุขประดับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมด้วยในครั้งนี้

สถานที่ :
โรงพยาบาลอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
นายเมธา การกสิขวิธี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน การประชุมชี้แจงการดำเนินงานระบบข้อมูลงานแม่และเด็กและการลงทะเบียนฝากครรภ์ Online โรงพยาบาลทุกแห่ง และสสจอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม Big Clean week จิตอาสาสู้โคโรน่าไวรัส
โดยร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ทำความสะอาดสถานที่ทำงาน
และจุดเสี่ยงแพร่เชื้อต่างๆ เพื่อแสดงถึงวิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัส เป็นตัวอย่างแก่หน่วยงานอื่นๆ และประชาชน

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
15 มิ.ย. 61 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
13 มิ.ย. 61 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศ 13 มิ.ย. 61.zip
08 มิ.ย. 61 ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศ 8 มิ.ย. 61.zip
07 มิ.ย. 61 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศร่าง 7มิ.ย.61.zip
24 พ.ค. 61 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศ 24 พ.ค. 61.zip

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
17/03/2020 แบบกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
02/03/2020 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
26/02/2020 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2563
18/02/2020 หลักสูตรสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2563
13/02/2020 รับย้ายข้าราชการ

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบ 61 ของสาธารณสุขอำเภอป่าโมก

PDF icon แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 .pdf

สำเนาประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก

PDF icon สำเนาประกาศกระทรวงสาธารณสุข.pdf

แผนปฏิบัติการและปราบปรามการทุจริตของสาธารณสุขอำเภอป่าโมก

PDF icon แผนปฏิบัติการและปราบปรามการทุจริต.pdf

ประกาศเจตจำนงสุจริตเรื่องการต่อต้านการทุจริตของสาธารณสุขอำเภอป่าโมก

PDF icon ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต.pdf

ประกาศเจตจำนงสุจริตเรื่องการต่อต้านการทุจริตของสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง

PDF icon ประกาศ_พท.pdf

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature