ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
โรงพยาบาลอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
นายเมธา การกสิขวิธี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน การประชุมชี้แจงการดำเนินงานระบบข้อมูลงานแม่และเด็กและการลงทะเบียนฝากครรภ์ Online โรงพยาบาลทุกแห่ง และสสจอ่างทอง

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม Big Clean week จิตอาสาสู้โคโรน่าไวรัส
โดยร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ทำความสะอาดสถานที่ทำงาน
และจุดเสี่ยงแพร่เชื้อต่างๆ เพื่อแสดงถึงวิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัส เป็นตัวอย่างแก่หน่วยงานอื่นๆ และประชาชน

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลเพื่อเตรียมพร้อมสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ต้อนรับ นักศึกษาแพทย์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 4 จำนวน 11 คน  ศึกษาดูงาน สสจ.อ่างทอง

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
01 เม.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย ๒ ชั้น พื้นที่ ๓๐๐ ตร.ม. PDF icon ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย ๒ ชั้น พื้นที่ ๓๐๐ ตร.ม..pdf
18 มี.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
15 มี.ค. 62 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย 2 ชั้น พื้นที่ 300 ตร.ม. ที่ รพ.สต.มหาดไทย อ.เมืองอ่างทอง จัวหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ PDF icon ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย 2 ชั้น พื้นที่ 300 ตร.ม. ที่ รพ.สต.มหาดไทย.pdf
13 มี.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
12 มี.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง อาคารพักแพทย์ ๑๒ ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๑๑๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีคัดเลือก PDF icon ประกาศผู้ชนะ.pdf

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562

PDF icon บันทึกข้อความลงนามในประกาศ.pdf

ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562

PDF icon ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่าสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf

ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

PDF icon แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานEB2.pdf

ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

PDF icon บันทึกข้อความเสนอลงนามประกาศและขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์.pdf

ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

PDF icon ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2563.pdf

หน้า

ประชุมภายในสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ครั้งที่ เรื่อง เอกสารสรุปวาระ กวป. รับรองรายงานการประชุม
3/2562

สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 3 วันที่ 28 มิ.ย. 2562

PDF icon สรุป กวป. 28 มิ.ย. 62.pdf

2/2562

สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 2 วันที่ 30 เม.ย. 2562

PDF icon สรุป กวป.เมษายน 62.pdf

1/2562

สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 1 วันที่ 28 ก.พ. 2562

PDF icon สรุป กวป. ก.พ. 62.pdf

6/2561

สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 6 วันที่ 27 ธ.ค. 2561

PDF icon สรุปประชุม กวป.ครั้งที่ 6.pdf

5/2561

สรุปการประชุม กวป. ครั้งที่ 5 วันที่ 31 ต.ค. 2561

PDF icon 20181113_080009.pdf

หน้า

ครั้งที่ เรื่อง หนังสือเชิญ และวาระการประชุม สรุปวาระการประชุม รับรองผลการประชุม
7/2562 การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 7 วันที่ 1 สิงหาคม 2562 PDF icon สรุป คกก.บริหาร 31 ก.ค. 62.pdf

6/2562 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 6 วันที่ 26 มิถุนายน 2562 PDF icon สรุป คกก.บริหาร 26 มิ.ย. 62.pdf

5/2562 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 5 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 PDF icon สรุป คกก.บริหาร 30 พ.ค. 62.pdf

4/2562 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 4 วันที่ 25 เม.ย. 2562 PDF icon สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.เมษายน 2562.pdf

3/2562 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 3 วันที่ 28 มี.ค. 2562 PDF icon สรุปรายงานการประชุมคกบ. มีนาคม 2562.pdf

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature