ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 2 ธันวาคม 2562
นายแพทย์ศรีศักดิิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอ เข้าร่วมลงนามบันทึกคำรับรองการปฎิบัติตามมาตราการองค์กรความปลอดภัยทางถนน และได้มอบนโยบาย ด้านความปลอดภัยทางถนนกับข้าราชการ และพนักงานในสังกัด 

สถานที่ :
ณ บริฐัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.อ่างทอง จัดอบรมผู้สัมผัสอาหารของบริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาอ่างทอง และสาขาวิเศษชัญชาญ จำนวน 90 คน ณ บริฐัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด

สถานที่ :
ณ โรงแรมแอมบาสชาเดอน์ ซิตตี้ จอมเทียน พัทยา
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดย นายอภิชาติ มุขประดับ เป็นผู้รับเกียรติบัตรรับรอง สสจ.อ่างทอง มีเทศบาลเข้าร่วมพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ครบ 100 % จาก พญ.พรรพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ณ โรงแรมแอมบาสชาเดอน์ ซิตตี้ จอมเทียน พัทยา

สถานที่ :
โรงพยาบาลอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายแพทย์ทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ให้การต้อนรับ นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด "คลินิกกัญชาทางการแพทย์" ณ โรงพยาบาลอ่างทอง ทั้งนี้โรงพยาบาลอ่างทอง นับเป็ฯโรงพยาบาลแห่งแรกในจังหวัดที่เปิดให้บริการกัญชาทางการแพทย์ แก่ผู้ป่วยปลายประสาทอักเสบ และผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

หน้า

จัดซื้อ - จัดจ้าง

วัน เดือน ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารดาวน์โหลด
28 พ.ย. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขาผู้สูงอายุ จำนวน 61 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ PDF icon 20171128_025721.pdf
20 พ.ย. 60 ประกาศ ร่างประกวดราคาก่อสร้างห้องสุขาผู้สูงอายุ 61 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon แบบรายการก่อสร้าง1.zip, Package icon แบบรายการก่อสร้าง2.zip
16 พ.ย. 60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแผ่นตรวจระดับน้ำน้านในเลือด 75,000 แผ่น PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
14 พ.ย. 60 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้ออุปกรณืออกกำลังกาย 180 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Package icon ประกาศร่าง14พ.ย.60.zip
09 พ.ย. 60 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(เตียงปละรถเข็นผู้ป่วย) Package icon ประกาศ 9 พ.ย. 60.zip

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
17/03/2020 แบบกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
02/03/2020 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
26/02/2020 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2563
18/02/2020 หลักสูตรสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2563
13/02/2020 รับย้ายข้าราชการ

หนังสือเวียน/ข่าวประกาศ

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร

เผยแพร่แผนการใช้เงินงบประมาณ (จัดซื้อจัดจ้าง) ปีงบประมาณ 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแสวงหา

PDF icon 20171213_075959.pdf

เผยแพร่แผนการใช้เงินงบประมาณ (จัดซื้อจัดจ้าง) ปีงบประมาณ 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง

PDF icon 20171212_045957.pdf

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

PDF icon 20171127_065934.pdf

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

PDF icon 20171121_090125.pdf

ส่งจุลสารข่าววิินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

PDF icon 20171110_1.pdf

หน้า

Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature