ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

ท่านสามารถดาวน์โหลด ไฟล์ VDO การปาฐกถาเรื่องร่างรัฐธรรมนูญ โดยประธานร่างรัฐธรรมนูญ ท่านมีชัย ฤชุพันธุ์  ได้ ที่นี้

สถานที่ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

สธ.แนะ ครู ผู้ปกครอง เฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก ป้องกันการระบาดในช่วงฤดูฝน หากมีเด็กเล็กป่วย เป็นไข้ มีตุ่มแดงขึ้นตามมือ ให้สงสัยไว้ก่อน และให้หยุดเรียน

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

ผลงานเด่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง CKD ปี 2559                                                                                                                                            

สถานที่ :
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และมหกรรม ToBoNumber 1 อ่างทองเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง

หน้า

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
17/03/2020 แบบกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
02/03/2020 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
26/02/2020 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2563
18/02/2020 หลักสูตรสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2563
13/02/2020 รับย้ายข้าราชการ
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature