ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

เมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2560 นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ หรือ caregiver ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เครือข่ายสุขภาพอำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอป่าโมก อำเภอแสวงหา

สถานที่ :

ด้วยมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บรฉัตร ได้จัดให้มีการคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ในงาน "วันหม่อมงามจิตต์ บรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" งานสร้างเสริมคนมีคุณธรรม ครั้งที่ 32 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดงเพื่อเป็นแรงจูงใจและยกย่องเชิดชูเกียรติคนพิการทุกประเภท

 

สถานที่ :
เอกสารดาวน์โหลด :

วันนี้ 5 พ.ค.60 นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานสำหรับผู้ประสบวาตภัย จำนวน 34 ครอบครัว ในเขต อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เวลา10.00 น.ณ.วัดลาดเค้า อ.ป่าโมก                     

                                                                       

หน้า

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
06/08/2020 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
14/07/2020 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
10/07/2020 รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
26/06/2020 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
23/06/2020 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ เข้ารับราชการกรณีพิเศษ รอบที่ 1 สสจ.อ่างทอง
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature