ประชาสัมพันธ์

สถานที่ :
ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

เชิญชวนชาวสาธารณสุขทุกท่าน ร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักร้องประกวดและนักร้องกิตติมศักดิ์ ในงาน "ของดีเมืองอ่างทองและกาชาด ปี2559" ในวันที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป และร่วมแต่งกายย้อนยุคบรรยากาศลูกทุ่งอ่างทอง ณ เวทีหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

 

 

สถานที่ :
ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง Akap
เอกสารดาวน์โหลด :

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดกิจกรรม โครงการ อย.น้อย 2559 "ขยายเครือข่าย กระจายความรู้ มุ่งสู่การเฝ้าระวัง" เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องแก่สมาชิก อย.น้อย ณ ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง Akap

สถานที่ :
รพ.สต.บ้านน้ำพุ , รพ.โพธิ์ทอง
เอกสารดาวน์โหลด :

เมื่อวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มงานควมคุมโรคได้ลงพื้นที่จัดทำประชาพิจารณ์การจัดการสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับตำบล วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ รพ.สต.บ้านน้ำพุ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง และวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

สถานที่ :
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ พัทยา จังหวัดชลบุรี
เอกสารดาวน์โหลด :

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมประกวดผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE และให้กำลังใจแก่ชมรมที่เข้าประกวดระดับภาคกลางและตะวันออก ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมให้กำลังใจ

หน้า

ข่าวงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด
17/03/2020 แบบกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
02/03/2020 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
26/02/2020 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2563
18/02/2020 หลักสูตรสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2563
13/02/2020 รับย้ายข้าราชการ
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature