ประกาศร่าง (TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

พฤ, 2015-04-30 14:58 -- manage

ประกาศร่าง (TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ระบบจัดเก็บ และรับ - ส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล (PACS) จำนวน ๑ ชุด สิ้นสุดการให้ข้อเสนอแนะ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘

date_time: 
2015-04-30