เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลด

วัน เดือน ปี ชื่อ เอกสารดาวน์โหลด
25 ก.พ. 2564 แบบฟอร์ม PA ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2564 File แบบฟอร์ม PA ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2564.xlsx
09 ก.พ. 2564 รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 ปรับปรุง ครั้งที่ 1 PDF icon kpi เล่ม _template_edit 1.pdf, PDF icon kpi_template_ เฉพาะ แก้ไข adjust_0.pdf, File Template_Word.rar, File ตัวชี้วัดที่มีการแก้ไข.rar
25 ม.ค. 2564 สรุปรายงานการประชุม คกบ.สสจ.อ่างทอง PDF icon สรุปรายงานการประชุม คกบ.สสจ.อ่างทอง.pdf
07 ม.ค. 2564 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ สสอ.รอบที่ 1 ปี 64 Package icon ตัวชี้วัด สสอ. รอบ ที่ 1 ปี 64.zip
07 ม.ค. 2564 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ผอ.รพ. รอบที่ 1 ปี 64 Package icon ตัวชี้วัด ผอ.รพ. รอบที่ 1 ปี 64.zip
05 ม.ค. 2564 แบบฟอร์ม PA ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564 File แบบฟอร์ม PA ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564.xlsx
05 ม.ค. 2564 ประเด็นการตรวจราชการ ประจำปี ๒๕๖๔ PDF icon ประเด็นการตรวจราชการ ประจำปี ๒๕๖๔.pdf
06 ต.ค. 2563 นโยบายกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ2564 PDF icon นโยบายปลัดใหม่.pdf, PDF icon การขับเคลื่อนนโยบาย.pdf, PDF icon ตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ป.pdf, PDF icon plan_moph64.pdf, PDF icon แผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข.pdf
30 ก.ย. 2563 แบบฟอร์มแผนสุขภาพอำเภอ และแบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 Microsoft Office document icon 1ส่วนประกอบของเล่มแผนสุขภาพอำเภอ.doc, Microsoft Office document icon 1ส่วนประกอบของเล่มแผนปฏิบัติการ2564.doc, Office spreadsheet icon 2แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ 2564.xls
29 ก.ย. 2563 สื่อประชาสัมพันธ์ DM HT Stroke Stemi CKD 1669 Package icon NCD.zip
26 ส.ค. 2563 แผนปฏิบัติการกลุ่มวัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563-2565 คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อดาวน์โหลด
21 ส.ค. 2563 รายละเอียดการจัดทำแผนงบลงทุนปี 65 Package icon รายละเอียดการจัดทำแผนงบลงทุนปี 65.zip
21 ส.ค. 2563 บัญชีอ้างอิง ในการจัดทำงบลงทุนปี 65 คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อดาวน์โหลด
04 ส.ค. 2563 แบบฟอร์ม PA ให้จังหวัดกรอก ปี 63 (12 เดือน) File แบบฟอร์ม PA ให้จังหวัดกรอก ปี 63 (12 เดือน).xlsx
03 ส.ค. 2563 ตัวชี้วัดการประเมินผลฯ (สสอ.) รอบที่ 2 ปี 2563 Package icon ตัวชี้วัดการประเมินผลฯ (สสอ.) รอบที่ 2 ปี 2563.zip
03 ส.ค. 2563 ตัวชี้วัดการประเมินผลฯ (ผอ.รพ.) รอบที่ 2 ปี 2563 Package icon ตัวชี้วัดการประเมินผลฯ (ผอ.รพ.) รอบที่ 2 ปี 2563.zip
23 ก.ค. 2563 รายงานผลการดำเนินงาน PA ไตรมาส 3 ปี 2563 เขตสุขภาพที่ 4 PDF icon รายงานผลการดำเนินงาน PA ไตรมาส 3 ปี 2563 เขตสุขภ.pdf
23 ก.ค. 2563 คู่มือ แนวทางปฏิบัติการพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19 PDF icon covid-19.pdf
29 มิ.ย. 2563 เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเสริมความเข็มแข็งกลไกการทำงานระบบสุขภาพชุมชน Package icon เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเสริมความเข็มแข็งฯ.zip
22 มิ.ย. 2563 รายละเอียดประกอบคำของบค่าเสื่อม ปีงบ 64 Package icon รายละเอียดและบัญชีครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และ ICT งบค่าเสื่อม ปี 64.zip

หน้า