เอกสารตรวจราชการ

ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ เรื่อง เอกสาร
07 ม.ค. 2020 การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ สธ. ประเด็น "ลดแออัด ลดรอคอย" ประจำปีงบ 2563

07 ม.ค. 2020 แผนและแนวทางการตรวจราชการ

10 ม.ค. 2020 File เตรียมตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2563

19 มี.ค. 2020 รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2