เอกสารตรวจราชการ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ เรื่อง เอกสาร
25 ม.ค. 2021 เอกสารประกอบการตรวจราชการ ปี 2564

15 ม.ค. 2021 สำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 4 ฉบับ

13 ม.ค. 2021 แต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการ 2564

05 ม.ค. 2021 ประเด็นการตรวจราชการ ประจำปี ๒๕๖๔

ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ เรื่อง เอกสาร
15 มิ.ย. 2020 รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 (แก้ไขครั้งที่ 3)

05 มิ.ย. 2020 เรื่อง กำหนดการและแนวทางการตรวจราชการฯ รอบที่2 ปี 2563

19 มี.ค. 2020 รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2

10 ม.ค. 2020 File เตรียมตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2563

07 ม.ค. 2020 การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ สธ. ประเด็น "ลดแออัด ลดรอคอย" ประจำปีงบ 2563

07 ม.ค. 2020 แผนและแนวทางการตรวจราชการ