เอกสารตรวจราชการ

ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ เรื่อง เอกสาร
15 มิ.ย. 2020 รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 (แก้ไขครั้งที่ 3)

05 มิ.ย. 2020 เรื่อง กำหนดการและแนวทางการตรวจราชการฯ รอบที่2 ปี 2563

19 มี.ค. 2020 รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2

10 ม.ค. 2020 File เตรียมตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2563

07 ม.ค. 2020 การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ สธ. ประเด็น "ลดแออัด ลดรอคอย" ประจำปีงบ 2563

07 ม.ค. 2020 แผนและแนวทางการตรวจราชการ