ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

วัน/เดือน/ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง ลิงค์
09 ก.ย. 2562

ประกาศประกวดราคาซื้อการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (e-bidding)

Detail
27 ส.ค. 2562

ประกาศร่างงานซื้อการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (e-bidding)

Detail
01 เม.ย. 2562

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย canlı bahis bedava bonus adana escort canlı bahis ๒ ชั้น พื้นที่ ๓๐๐ ตร.ม. 

Detail
18 มี.ค. 2562

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ

Detail
15 มี.ค. 2562

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย 2 ชั้น พื้นที่ 300 ตร.ม.
ที่ รพ.สต.มหาดไทย  อ.เมืองอ่างทอง จัวหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
13 มี.ค. 2562

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

Detail
12 มี.ค. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง อาคารพักแพทย์ ๑๒ ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๑๑๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีคัดเลือก

Detail
04 มี.ค. 2562

ประกาศเผยแพร่แผนก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย 2 ชั้น (P62030001686)

Detail
04 มี.ค. 2562

ประกาศเผยแพร่แผนก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว (P62030000814)

Detail
26 ก.พ. 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง

Detail
25 ก.พ. 2562

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
20 ก.พ. 2562

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
11 ก.พ. 2562

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
31 ม.ค. 2562

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารโรงครัว โรงอาหาร รพ.สามโก้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
31 ม.ค. 2562

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง อาคารโรงครัว โรงอาหาร รพ.สามโก้

Detail
30 ม.ค. 2562

ประกาศเผยแพร่เผนและประกาศร่างการก่อสร้างอาคารพักแพทย์ รพ.ป่าโมก

Detail
30 ม.ค. 2562

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาก่อสร้างอาคารพักแพทย์ รพ.ป่าโมก

Detail
30 ม.ค. 2562

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาก่อสร้างโรงครัว โรงอาหาร รพ.สามโก้

Detail
29 ม.ค. 2562

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโรงครัว โรงอาหาร รพ.สามโก้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
29 ม.ค. 2562

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารพักแพทย์ รพ.ป่าโมก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail

หน้า