ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

วัน/เดือน/ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง ลิงค์
09 ก.ค. 2563

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด

Detail
22 มิ.ย. 2563

ประกาศประกวดราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาล จำนวน 100,000 แผ่น (E-Bidding)

Detail
16 มิ.ย. 2563

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาล 100,000 แผ่น (e-bidding)
 

Detail
19 พ.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน

Detail
08 พ.ค. 2563

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้า 50 ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
30 เม.ย. 2563

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อ เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด ๕๐ ปอนด์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
สิ้นสุดข้อเสนอแนะ 7 พ.ค. 2563

Detail
30 เม.ย. 2563

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด ๕๐ ปอนด์ 

Detail
28 เม.ย. 2563

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
22 เม.ย. 2563

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
17 เม.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

Detail
17 เม.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

Detail
16 เม.ย. 2563

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้า 50 ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
14 เม.ย. 2563

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
14 เม.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ภายนอกและภายใน เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Detail
08 เม.ย. 2563

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
สิ้นสุด 13 เม.ย. 2563

Detail
08 เม.ย. 2563

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อ เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด ๕๐ ปอนด์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
27 มี.ค. 2563

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
27 มี.ค. 2563

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
24 มี.ค. 2563

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร สสจ.อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
20 มี.ค. 2563

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
สิ้นสุดวิจาร์ 25 มีนาคม 2563

Detail

หน้า