ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

วัน/เดือน/ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง ลิงค์
27 มี.ค. 2563

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
27 มี.ค. 2563

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
24 มี.ค. 2563

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร สสจ.อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
20 มี.ค. 2563

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
สิ้นสุดวิจาร์ 25 มีนาคม 2563

Detail
20 มี.ค. 2563

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
สิ้นส้ดวิจารณ์ 25 มีนาคม 2563

Detail
17 มี.ค. 2563

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร สสจ.อ่างทอง

Detail
11 มี.ค. 2563

แบบ สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 -เดือนมกราคม 2563

Detail
24 ม.ค. 2563

ประกาศแผนการจัดซื้อ งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Detail
06 ม.ค. 2563

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

Detail
03 ม.ค. 2563 Detail
09 ก.ย. 2562

ประกาศประกวดราคาซื้อการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (e-bidding)

Detail
27 ส.ค. 2562

ประกาศร่างงานซื้อการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (e-bidding)

Detail
01 เม.ย. 2562

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย canlı bahis bedava bonus adana escort canlı bahis ๒ ชั้น พื้นที่ ๓๐๐ ตร.ม. 

Detail
18 มี.ค. 2562

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ

Detail
15 มี.ค. 2562

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย 2 ชั้น พื้นที่ 300 ตร.ม.
ที่ รพ.สต.มหาดไทย  อ.เมืองอ่างทอง จัวหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
13 มี.ค. 2562

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

Detail
12 มี.ค. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง อาคารพักแพทย์ ๑๒ ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๑๑๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีคัดเลือก

Detail
04 มี.ค. 2562

ประกาศเผยแพร่แผนก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย 2 ชั้น (P62030001686)

Detail
04 มี.ค. 2562

ประกาศเผยแพร่แผนก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว (P62030000814)

Detail
26 ก.พ. 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง

Detail

หน้า