ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

วัน/เดือน/ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง ลิงค์
30 ม.ค. 2562

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาก่อสร้างโรงครัว โรงอาหาร รพ.สามโก้

Detail
29 ม.ค. 2562

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโรงครัว โรงอาหาร รพ.สามโก้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
29 ม.ค. 2562

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารพักแพทย์ รพ.ป่าโมก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
29 ม.ค. 2562

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพัก 8-9 สสจ.อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
28 ม.ค. 2562

แบบรายงาน สขร1 เดือน ธันวาคม 2561

Detail
28 ม.ค. 2562

ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Detail
28 ม.ค. 2562

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Detail
22 ม.ค. 2562

แผนจัดจ้าง โรงครัว โรงอาหาร รพ.สามโก้ ปีงบประมาณ 2562

Detail
16 ม.ค. 2562 Detail
28 ธ.ค. 2561 Detail
11 ต.ค. 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ

Detail
24 ก.ย. 2561

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
18 ก.ย. 2561

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
04 ก.ย. 2561

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

Detail
27 ส.ค. 2561

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
21 ส.ค. 2561

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
26 ก.ค. 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ

Detail
10 ก.ค. 2561

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
28 มิ.ย. 2561

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
25 มิ.ย. 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถพยาบาล(รถตู้)

Detail

หน้า