ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

วัน/เดือน/ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง ลิงค์
25 ก.พ. 2562

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
20 ก.พ. 2562

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
11 ก.พ. 2562

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
31 ม.ค. 2562

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารโรงครัว โรงอาหาร รพ.สามโก้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
31 ม.ค. 2562

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง อาคารโรงครัว โรงอาหาร รพ.สามโก้

Detail
30 ม.ค. 2562

ประกาศเผยแพร่เผนและประกาศร่างการก่อสร้างอาคารพักแพทย์ รพ.ป่าโมก

Detail
30 ม.ค. 2562

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาก่อสร้างอาคารพักแพทย์ รพ.ป่าโมก

Detail
30 ม.ค. 2562

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาก่อสร้างโรงครัว โรงอาหาร รพ.สามโก้

Detail
29 ม.ค. 2562

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโรงครัว โรงอาหาร รพ.สามโก้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
29 ม.ค. 2562

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารพักแพทย์ รพ.ป่าโมก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
29 ม.ค. 2562

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพัก 8-9 สสจ.อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
28 ม.ค. 2562

แบบรายงาน สขร1 เดือน ธันวาคม 2561

Detail
28 ม.ค. 2562

ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Detail
28 ม.ค. 2562

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Detail
22 ม.ค. 2562

แผนจัดจ้าง โรงครัว โรงอาหาร รพ.สามโก้ ปีงบประมาณ 2562

Detail
16 ม.ค. 2562 Detail
28 ธ.ค. 2561 Detail
11 ต.ค. 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ

Detail
24 ก.ย. 2561

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
18 ก.ย. 2561

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail

หน้า