ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

วัน/เดือน/ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง ลิงค์
27 พ.ย. 2558

ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน

Detail
20 พ.ย. 2558

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Detail
20 พ.ย. 2558

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Detail
12 พ.ย. 2558

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 7 รายการ e-bidding ครั้งที่ 2

Detail
30 ต.ค. 2558

ประกาศสอบราคาซื้อ รถพยาบาล(รถตู้)

Detail
30 ต.ค. 2558

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 7 รายการ e-bidding

Detail
26 ต.ค. 2558

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง ด้วยราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

Detail
22 ต.ค. 2558

ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายกา (e-bidding)

Detail
15 ต.ค. 2558

แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปี 59

Detail
02 ต.ค. 2558

ประกาศ(ร่าง)ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) e-bidding 2-7 ต.ค. 58

Detail
01 ต.ค. 2558

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ (ประกาศร่าง) 1-6 ต.ค. 58

Detail
30 ก.ย. 2558

จัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา (บริการทำความสะอาด)

Detail
30 ก.ย. 2558

จัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา (รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ)

Detail
30 ก.ย. 2558

จัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา (บำรุงต้นไม้,สนาม,สวนหย่อม)

Detail
29 ก.ย. 2558

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง ด้วยราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

Detail
23 ก.ย. 2558

ประกาศประกวดราคาซื้อครุพัณฑ์ยานพาหนะ (รถพยาบาล)

Detail
22 ก.ย. 2558

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์

Detail
14 ก.ย. 2558

ประกาศ(ร่าง)ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 14-17 ก.ย. 58

Detail
07 ก.ย. 2558

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบชุดศูนย์รวมรับสัญญาณชีพฯ

Detail
01 ก.ย. 2558

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

Detail

หน้า