ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

วัน/เดือน/ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง ลิงค์
15 มิ.ย. 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ

Detail
13 มิ.ย. 2561

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
08 มิ.ย. 2561

ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
07 มิ.ย. 2561

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
24 พ.ค. 2561

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
24 พ.ค. 2561

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
17 พ.ค. 2561

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สิ้นสุดวิจารณ์ 22 พ.ค. 2561

Detail
05 มี.ค. 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์ออกกำลังกาย 180 ชุด

Detail
28 ก.พ. 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างห้องสุขาผู้สูงอายุ

Detail
09 ก.พ. 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

Detail
31 ม.ค. 2561

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
26 ม.ค. 2561

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างห้องสุขาผู้สูงอายุ

Detail
25 ม.ค. 2561

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
22 ม.ค. 2561

ประกาศร่างประกวดราคาก่อสร้างห้องสุขาผู้สูงอายุ

Detail
17 ม.ค. 2561

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
09 ม.ค. 2561

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2561

Detail
09 ม.ค. 2561

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
08 ม.ค. 2561

ซ่อมแซมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีบัวทอง

Detail
08 ม.ค. 2561

ซ่อมแซมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไผ่

Detail
26 ธ.ค. 2560

ประกาศยกเลิก อุปกรณ์ออกกำลังกาย จำนวน 180 ชุด

Detail

หน้า