ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

วัน/เดือน/ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง ลิงค์
24 ต.ค. 2560

ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
24 ต.ค. 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ

Detail
17 ต.ค. 2560

ประกาศประกวดราคาซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
17 ต.ค. 2560

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
12 ต.ค. 2560

ยกเลิก ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
10 ต.ค. 2560

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อแผ่นตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
04 ต.ค. 2560

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
03 ต.ค. 2560

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Detail
02 ต.ค. 2560

ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง(รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Detail
28 ก.ย. 2560

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
27 ก.ย. 2560

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
26 ก.ย. 2560

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
25 ก.ย. 2560

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

Detail
17 ส.ค. 2560

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 73 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
16 ส.ค. 2560

ยกเลิกประกาศ(ร่าง) ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 73 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
07 ส.ค. 2560

ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำเย็น

Detail
27 มิ.ย. 2560

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 73 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
19 พ.ค. 2560

ประกาศผู้ชนะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ

Detail
19 พ.ค. 2560

ประกาศผู้ชนะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

Detail
28 เม.ย. 2560

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร โรงพยายาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชะไว อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

Detail

หน้า