ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

วัน/เดือน/ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง ลิงค์
27 ต.ค. 2559

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สถานีอนามัย โคกพุทรา

Detail
27 ต.ค. 2559

ประกาศราคากลาง รถพยาบาล (รถตู้)

Detail
27 ต.ค. 2559

ประกาศประกวดราคาซื้อ รถพยาบาล(รถตู้) 4 คัน (e-bidding)

Detail
26 ต.ค. 2559

ราคากลางบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.ไชยภูมิ

Detail
26 ต.ค. 2559

เอกสารสอบราคาจ้างสร้างบ้านพักข้าราชการ ไชยภูมิ

Detail
26 ต.ค. 2559

สอบราคาจ้างบ้านพักข้าราชการ ไชยภูมิ

Detail
26 ต.ค. 2559

ตารางแสดงวงเงินจัดสรร บ้านพัก5-6 ไชยภูมิ

Detail
25 ต.ค. 2559

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สถานีอนามัยสายทอง

Detail
25 ต.ค. 2559

ประกาศผู้ชนะ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจฯ

Detail
25 ต.ค. 2559

ตารางแสดงวงเงินจัดสรร บ้านพัก5-6 น้ำพุ

Detail
25 ต.ค. 2559

ราคากลาง บ้านพักข้าราชการ บ้านน้ำพุ

Detail
25 ต.ค. 2559

เอกสารสอบราคาจ้างสร้างบ้านพักข้าราชการ บ้านน้ำพุ

Detail
25 ต.ค. 2559

สอบราคาจ้างบ้านพักข้าราชการ บ้านน้ำพุ

Detail
21 ต.ค. 2559

ประกวดราคาจ้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.๒ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-biddinng)

Detail
20 ต.ค. 2559

ประกาศร่าง รถพยาบาล(รถตู้) จำนวน ๔ คัน

Detail
20 ต.ค. 2559

ประกาศราคากลาง รถพยาบาล (รถตู้)

Detail
18 ต.ค. 2559

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ๕ รายการ (e - bidding) เขตสุขภาพที่ ๔

Detail
07 ต.ค. 2559

ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ

Detail
27 ก.ย. 2559

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (เครื่องส่องทารกฯ)

Detail
27 ก.ย. 2559

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 11 รายการ (e-bidding)

Detail

หน้า