ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

วัน/เดือน/ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง ลิงค์
28 ต.ค. 2559

ตารางแสดงวงเงินจัดสรร สถานีอนามัยสายทอง

Detail
28 ต.ค. 2559

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สถานีอนามัยสายทอง

Detail
28 ต.ค. 2559

ราคากลาง สถานีอนามัยสายทอง

Detail
28 ต.ค. 2559

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อาคารพัสดุ

Detail
27 ต.ค. 2559

ตารางแสดงวงเงินจัดสรร สถานีอนามัย โคกพุทรา

Detail
27 ต.ค. 2559

ราคากลาง สถานีอนามัย โคกพุทรา

Detail
27 ต.ค. 2559

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สถานีอนามัย โคกพุทรา

Detail
27 ต.ค. 2559

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สถานีอนามัย โคกพุทรา

Detail
27 ต.ค. 2559

ประกาศราคากลาง รถพยาบาล (รถตู้)

Detail
27 ต.ค. 2559

ประกาศประกวดราคาซื้อ รถพยาบาล(รถตู้) 4 คัน (e-bidding)

Detail
26 ต.ค. 2559

ราคากลางบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.ไชยภูมิ

Detail
26 ต.ค. 2559

เอกสารสอบราคาจ้างสร้างบ้านพักข้าราชการ ไชยภูมิ

Detail
26 ต.ค. 2559

สอบราคาจ้างบ้านพักข้าราชการ ไชยภูมิ

Detail
26 ต.ค. 2559

ตารางแสดงวงเงินจัดสรร บ้านพัก5-6 ไชยภูมิ

Detail
25 ต.ค. 2559

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สถานีอนามัยสายทอง

Detail
25 ต.ค. 2559

ประกาศผู้ชนะ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจฯ

Detail
25 ต.ค. 2559

ตารางแสดงวงเงินจัดสรร บ้านพัก5-6 น้ำพุ

Detail
25 ต.ค. 2559

ราคากลาง บ้านพักข้าราชการ บ้านน้ำพุ

Detail
25 ต.ค. 2559

เอกสารสอบราคาจ้างสร้างบ้านพักข้าราชการ บ้านน้ำพุ

Detail
25 ต.ค. 2559

สอบราคาจ้างบ้านพักข้าราชการ บ้านน้ำพุ

Detail

หน้า