ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

วัน/เดือน/ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง ลิงค์
27 ก.ย. 2559

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราค ยูนิตทำฟันสำหรับงานพื้นฐาน

Detail
26 ก.ย. 2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ครุภัณฑ์การแพทย์)

Detail
26 ก.ย. 2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ยูนิตทำฟัน)

Detail
26 ก.ย. 2559

ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ

Detail
22 ก.ย. 2559

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

Detail
22 ก.ย. 2559

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อม

Detail
21 ก.ย. 2559

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ สสจ.อ่างทอง

Detail
21 ก.ย. 2559

ราคากลางอาคารพัสดุ สสจ.อ่างทอง

Detail
20 ก.ย. 2559

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง

Detail
20 ก.ย. 2559

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
13 ก.ย. 2559

ประกาศร่าง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 11 รายการ ครั้งที่ 3

Detail
09 ก.ย. 2559

ประกาศประกวดราคาซื้อ รถพยาบาล(รถตู้) 4 คัน (e-bidding)

Detail
08 ก.ย. 2559

ประกาศสอบราคาซื้อ ยูนิตทำฟัน สำหรับงานพื้นฐาน จำนวน 3 ชุด

Detail
08 ก.ย. 2559

ประกาศราคากลาง ยูนิตทำฟัน สำหรับงานพื้นฐาน

Detail
02 ก.ย. 2559

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ

Detail
02 ก.ย. 2559

ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ

Detail
01 ก.ย. 2559

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาล (e-bidding)

Detail
31 ส.ค. 2559

ประกาศราคารถตู้พยาบาล จำนวน ๔ คัน

Detail
30 ส.ค. 2559

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560

Detail
11 ส.ค. 2559

ประกาศร่าง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 11 รายการ 11/08/2559

Detail

หน้า