ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

วัน/เดือน/ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง ลิงค์
11 ส.ค. 2559

ประกาศร่าง เวชภัณฑ์ยา เขตสุขภาพที่ 4 จำนวน 5 รายการ 11/08/255

Detail
08 ส.ค. 2559

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม

Detail
29 ก.ค. 2559

ประกาศราคากลาง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 11 รายการ

Detail
29 ก.ค. 2559

ประกาศร่าง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 11 รายการ 29/07/2559

Detail
29 ก.ค. 2559

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (4รายการ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Detail
14 ก.ค. 2559

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

Detail
13 ก.ค. 2559

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม

Detail
27 มิ.ย. 2559

ยกเลิกการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
21 มิ.ย. 2559

สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อค

Detail
20 มิ.ย. 2559

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 3 รายการ

Detail
24 พ.ค. 2559

ประกาศราคากลางวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ

Detail
23 พ.ค. 2559

ประกาศราคากลางเสื้อ ในงานกิจกรรมการรวมพลสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE

Detail
23 พ.ค. 2559

ประกาศราคากลางจ้างทำอาหาร ในงานกิจกรรมการรวมพลสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE

Detail
23 พ.ค. 2559

ประกาศราคากลางจ้างทำนิทรรศการ ในกิจกรรมการรวมพลสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE

Detail
19 พ.ค. 2559

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การ

Detail
19 พ.ค. 2559

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง

Detail
04 พ.ค. 2559

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 11 รายการ (e-bidding)

Detail
12 ก.พ. 2559

ประกาศราคากลางกระดาษ A4 80 แกรม

Detail
11 ก.พ. 2559

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

Detail
03 ก.พ. 2559

ยกเลิกการสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

Detail

หน้า