ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

วัน/เดือน/ปี รายการจัดซื้อ-จัดจ้าง ลิงค์
23 พ.ค. 2559

ประกาศราคากลางจ้างทำนิทรรศการ ในกิจกรรมการรวมพลสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE

Detail
19 พ.ค. 2559

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การ

Detail
19 พ.ค. 2559

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง

Detail
04 พ.ค. 2559

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 11 รายการ (e-bidding)

Detail
12 ก.พ. 2559

ประกาศราคากลางกระดาษ A4 80 แกรม

Detail
11 ก.พ. 2559

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

Detail
03 ก.พ. 2559

ยกเลิกการสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

Detail
29 ม.ค. 2559

ประกาศสอบราคาซื้อ ยูนิตทำฟันสำหรับงานพื้นฐาน จำนวน ๒ ชุด

Detail
29 ม.ค. 2559

ประกาศสอบราคาซื้อ ยูนิตทำฟันสำหรับงานพื้นฐาน จำนวน ๒ ชุด

Detail
25 ม.ค. 2559

ประกาศผู้ชนะและประกาศยกเลิก เวชภัณฑ์ (ยา)

Detail
25 ม.ค. 2559

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 2 รายการ

Detail
19 ม.ค. 2559

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยเครื่องไตเทียม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Detail
19 ม.ค. 2559

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (ไม่น้อยกว่า ๑๖ slice multi-detector CT scan) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Detail
12 ม.ค. 2559

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาคารโรงครัว ร.พ.สามโก้

Detail
06 ม.ค. 2559

ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อยูนิตทำฟันสำหรับงานพื้นฐาน

Detail
18 ธ.ค. 2558

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โรงอาหาร รพ.สามโก้

Detail
11 ธ.ค. 2558

ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารโรงครัว รพ.สามโก้

Detail
08 ธ.ค. 2558

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Detail
08 ธ.ค. 2558

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Detail
02 ธ.ค. 2558

ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟันสำหรับงานพื้นฐาน

Detail

หน้า