การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ครั้งที่2 ปีงบ 2563

พฤ, 2020-06-25 09:02 -- kongkrit
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พุธ, มิถุนายน 24, 2020

นายแพทย์สุระ  วิเศษศักดิ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 
นายแพทย์สมยศ  ศรีจารนัย  สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 และคณะ
ตรวจราชการและนิเทศงานวิเคราะห์ข้อมูล ณ โรงพยาบาลอ่างทอง 
ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดอ่างทอง โรงพยาบาลแสวงหา 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อ.สามโก้ รับฟังการบรรยายการดำเนินงาน