การพัฒนาเครือข่ายการทำงานเชิงรุกและส่งต่อบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชน

ศ, 2014-11-07 09:55 -- dcontrol
สถานที่: 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองได้ประชุมติดตามการดำเนินงานการพัฒนาเครือข่ายการทำงานเชิงรุกและการส่งต่อบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชน และวางแผนแนวทางการดำเนินงานในปี 2558 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

กลุ่มงาน: 
ควบคุมโรค