งานเทศกาลประเพณีลอยกระทง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

ศ, 2014-11-07 10:15 -- dcontrol
สถานที่: 
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองโดยกลุ่มงานควบคุมโรคร่วมกับเทศบาลเมืองอ่างทอง ได้ออกตรวจและประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังบังคับใช้กฏหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใ และพ่นเคมีกำจัดยุง บริเวณการจัดงานเทศกาลลอยกระทง หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557

กลุ่มงาน: 
ควบคุมโรค