ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรและเจ้าหน้าที่

พฤ, 2021-01-07 09:36 -- ekamorn
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พฤหัสบดี, มกราคม 7, 2021

วันที่ 29 ธันวาคม 2563
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ พร้อมด้วยสาธารณสุขนิเทศ นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม และคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางภนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 และตรวจเยี่ยมหน่วยคัดกรองโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลอ่างทอง