ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฎิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรองฯ

จ, 2020-04-20 09:58 -- ekamorn
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
จันทร์, เมษายน 20, 2020

19 เมษายน 2563 
นายพรเทพ ฤทธิ์ฤดี และนายอภิชาติ มึขประดับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฎิบัติหน้าที่ประจำจุกคัดกรองฯ ในจังหวัดอ่างทอง