ประกาศยกเลิกร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง รพ.ป่าโมก

ศ, 2020-12-25 15:22 -- manage

ประกาศยกเลิกร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง รพ.ป่าโมก

date_time: 
2020-12-25