ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อ เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด ๕๐ ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

พ, 2020-04-08 14:34 -- manage

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อ เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด ๕๐ ปอนด์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

date_time: 
2020-04-08