ประธานแม่บ้านสาธารณสุขถวายหน้ากากผ้าแด่พระสงฆ์ อ.ไชโย

พ, 2020-04-15 11:11 -- ekamorn
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พุธ, เมษายน 15, 2020

15 เมษายน 2563
นางกอบแก้ว ตั้งจิตธรรม ประธานแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะ ถวายหน้าผ้า แด่พระสงฆ์ใขเขต อ. ไชโย