พิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณขององค์กรเอกชนด้านเอดส์

พฤ, 2014-11-20 10:30 -- dcontrol
สถานที่: 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 สระบุรี ได้จัดประชุมพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณขององค์กรเอกชนด้านเอดส์ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557

กลุ่มงาน: 
ควบคุมโรค