ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ครั้งที่ 2/2563

จ, 2020-08-03 11:12 -- ekamorn
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
จันทร์, สิงหาคม 3, 2020

วันที่ 23 กรกฏาคม 2563
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์