สสจ.อ่างทอง เตรียมสถานที่อนามัยสิ่งแวดล้อม

พฤ, 2021-01-14 15:49 -- bancha
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พฤหัสบดี, มกราคม 14, 2021

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
เตรียมสถานที่ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและฝึกปฏิบัติการใส่ชุด การเก็บ การขนย้ายขยะติดเชื้อ
ให้กับแม่บ้านสถานที่กักกันตัว สถานที่กักกันตัว ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง