อสม. ทุกอำเภอ ร่วมรับมอบอุปกรณ์ อสม. เคาะประตูบ้าน ต้านโควิด - 19

พฤ, 2020-04-23 16:46 -- taweep
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม: 
พฤหัสบดี, เมษายน 23, 2020

วันmuj 23 เมษายน 2563
นายพินิจ แสนงาม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง  พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ  และประธาน อสม. ทุกอำเภอ ร่วมรับมอบอุปกรณ์ อสม. เคาะประตูบ้าน ต้านโควิด - 19 ณ อาคาร 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 และเยี่ยมชมการผลิตหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ของ อสม. อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง