ศูนย์ประสานงานโรคโควิด-19

Quote 1

สายด่วนกรมควบคุมโรค

โทร. 1422

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19

สำนักงานสาธารณสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

โทร. 035-611172
Quote 2


แจ้งเบอร์โทรศัพท์สายด่วน ให้คำปรึกษา

ศูนย์ประสานงานโรงพยาบาล

โรงพยาบาลอ่างทอง โทร. 08 9901 9348
โรงพยาบาลไชโย โทร. 09 8379 6340
โรงพยาบาลป่าโมก โทร. 08 9742 0037
โรงพยาบาลโพธิ์ทอง โทร. 08 9904 7316
โรงพยาบาลแสวงหา โทร. 08 9143 2604
โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ โทร. 08 6654 0414
โรงพยาบาลสามโก้ โทร. 09 5164 9150

ศูนย์ประสานงานอำเภอ

อ.เมืองอ่างทอง โทร. 08 4882 7978
อ.ไชโย โทร. 08 6612 1063
อ.ป่าโมก โทร. 08 9495 9390
อ.โพธิ์ทอง โทร. 08 6801 1819
อ.แสวงหา โทร. 08 9170 9119
อ.วิเศษชัยชาญ โทร. 08 7116 5580
อ.สามโก้ โทร. 08 1051 4135